Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EE Zootechnica

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2012

 • dr hab. Paweł Bielański, prof. nadzw. (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)

 • dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. nadzw. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Bronisław Borys (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Antoni Brodacki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Dorota Bugnacka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Monika Bugno-Poniewierska, prof. nadzw. (Instytut Zootechniki w Balicach)
 • prof. dr hab. Ryszard Cholewa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. inż. Angelika Cieśla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Urszula Czarnik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Anna Czech, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Barbara Danielak-Czech (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Leszek Drozd (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Roman Dziedzic (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ryszard Dzięciołowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Filistowicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr inż. Marian Flis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Andrzej Gugołek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Ewa Hanczakowska (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Marian Kaproń (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. inż. Damian Knecht, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Stanisław Kondracki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Agnieszka Korwin-Kossakowska (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
 • dr hab. Anna Kozubska-Sobocińska (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Maria Kulisa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Dorota Lewczuk (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
 • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Lesław Łabudzki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Teresa Majewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Jan Matras (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Jan Mazurkiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Emilia Mróz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Barbara Niwińska, prof. nadzw. (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Ryszard Pikuła (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Janina Pogorzelska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Ryszard Polechoński, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Popek (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Barbara Rejduch (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Anna Rekiel (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • prof. dr hab. Anna Sawa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr hab. Beata Seremak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Andrzej Skrzypczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Ewa Słota (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Stanisław Socha (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Kazimierz Sporek (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Olga Szeleszczuk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Brygida Ślaska, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Maria Tietze (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Adam Traczykowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr hab. Anna Wójcik, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • dr hab. inż. Andrzej Zachwieja, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)