Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EE Zootechnica

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2013

 • dr hab. inż. Elżbieta Bombik (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Zbigniew Bonczar, prof. nadzw. (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Danuta Borkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Bronisław Borys (Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka)
 • prof. dr hab. Antoni Brodacki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Janusz T. Buczyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr inż. Dorota Bugnacka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. inż. Angelika Cieśla (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Adam Cieślak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Leszek Drozd (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Marian Flis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr Grzegorz Grzywaczewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Ewa Hanczakowska (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Tadeusz Jezierski (Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu)
 • dr hab. Urszula Kaczor (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marian Kaproń (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Barbara Klocek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Damian Knecht, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Maria Kulisa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. inż. Robert Kupczyński (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. Małgorzata Kwiecień (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Teresa Majewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Wanda Milewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Sławomir Mroczkowski (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • prof. dr hab. Roman Niżnikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr Anna Nowicka-Posłuszna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr inż. Maria Osek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Ryszard Pikuła (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Beata Seremak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Jacek Skomiał (Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie)
 • dr hab. Andrzej Skrzypczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr inż. Ewa Skrzypczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr inż. Wiesław Sobotka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Kazimierz Sporek (Uniwersytet Opolski)
 • prof. dr hab. Anna Stachurska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Magdalena Szyndler-Nędza (Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach)
 • dr hab. Brygida Ślaska, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Arkadiusz Terman (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Wójcik, prof. nadzw. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Dariusz Zalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)