Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EE Zootechnica

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2014

 • dr inż. Anna Arczewska-Włosek (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Irena Bielańska-Grajner (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Danuta Borkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Janusz T. Buczyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. Witold Chabuz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. inż. Robert Czerniawski (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr Aleksandra Drażbo (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Iwona Janczarek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Andrzej Junkuszew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Urszula Kaczor (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • prof. dr hab. Marian Kaproń (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Anna Kasprzyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Elżbieta Krzęcio-Nieczyporuk, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Robert Kupczyński (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr inż. Monika Łukasiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. Wanda Milewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Daria Murawska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Katarzyna Ognik (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Arkadiusz Pietruszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Ryszard Pikuła (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • dr hab. Beata Seremak (Zachodniopomorski Uniwersytet Przyrodniczy w Szczecinie)
 • dr inż. Ewa Skrzypczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Bogdan Szostak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Magdalena Szyndler-Nędza (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)