Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EE Zootechnica

Lista recenzentów/ List of Reviewers 2015

 • dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Wioletta Biel (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Antoni Brodacki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Witold Chabuz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Aleksandra Drażbo (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Andrzej Junkuszew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Urszula Kaczor (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Anna Kasprzyk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Barbara Klocek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Anna Kozubska-Sobocińska (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice)
 • dr hab. Małgorzata Kwiecień (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Dariusz Lisiak (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa)
 • dr inż. Monika Łukasiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr inż. Anna Milczarek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Wanda Milewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Barbara Niwińska (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Balice)
 • prof. dr inż. Maria Osek (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
 • dr hab. Iwona Rucińska-Rozempolska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr Mirosława Schoenborn (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • dr inż. Ewa Skrzypczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Wiesław Sobotka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Andrzej Stasiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Bogdan Szostak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Brygida Ślaska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Zawal (Uniwersytet Szczeciński)