Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EE Zootechnica

Lista recenzentów Annales UMCS sectio EE Zootechnica w 2016 r.
List of reviewers Annales UMCS sectio EE Zootechnica for 2016

 • prof. dr hab. Jarosław Dudka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr hab. prof. nadzw. Alina Górska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr inż. Ewa Jastrzębska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • prof. dr hab. Zbigniew Jaworski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Andrzej Junkuszew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Urszula Kaczor (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr hab. Jarosław Kamieniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Marian Kaproń (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. Mirosław Karpiński (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Aldona Kawęcka (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy)
 • dr hab. prof. nadzw. SGGW Beata Kuczyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • w  Warszawie)
 • dr hab. prof. nadzw. Robert Kupczyński (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • prof. dr hab. Grażyna Michalska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczo w Bydgoszczy)
 • dr Michal Milerski (Institute of Animal Science, Praque)
 • dr hab. Wanda Milewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Grażyna Niedziałek, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
 • dr hab. inż. Sebastian Opaliński (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
 • dr Paweł Różański (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Piotr Sablik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • prof. dr hab. Anna Sawa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
 • dr hab. prof. nadzw. Beata Seremak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • w Szczecinie)
 • dr hab. Ewa Skrzypczak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Janina Sowińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • dr hab. Katarzyna Strzelec (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. prof. nadzw. Brygida Ślaska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • prof. dr hab. Maria Tietze (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • dr hab. Barbara Tombarkiewicz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy)
 • dr hab. inż. prof. UR Jadwiga Topczewska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Piotr Zapletal (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)