BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: prof. dr hab. Leszek Tymczyna, profesor zwyczajny
tel. 81-445-69-74
e-mail: leszek.tymczyna@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

 • prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel, profesor zwyczajny, tel. 81-445-69-52
  e-mail: hanna.biswencel@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
 • prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, profesor zwyczajny, tel. 81-445-69-98
  e-mail: bozena.nowakowicz@up.lublin.pl / Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Profesorowie nadzwyczajni

 • dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska, profesor nadzwyczajny, tel. 81-445-60-19
  e-mail: anna.korzeniowska@up.lublin.pl / Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Adiunkci

Wykładowcy

 • dr Monika Bryl, starszy wykładowca, tel. 81-445-66-43
  e-mail: mbryl4@wp.pl / Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu

Pozostali pracownicy

 • dr Agata Drabik, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-14
  e-mail: agata.drabik@up.lublin.pl / Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
 • dr Marta Kowaleczko, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-85
  e-mail: marta.kowaleczko@up.lublin.pl
 • dr Justyna Martyna, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-69-85
  e-mail: justyna.martyna@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu
 • dr Wioletta Wnuk, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-14
  e-mail: wioletta.wnuk@up.lublin.pl / Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Leon Saba, profesor emerytowany
  e-mail: leon.saba@up.lublin.pl / Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu