BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

Informacje

20-950 Lublin,ul.Akademicka13
Kierownik: dr hab. Andrzej Jakubczak, adiunkt
tel. 81-445-69-92
e-mail: andrzej.jakubczak@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Pozostali pracownicy

  • mgr Anna Dobrzyńska-Tarasiuk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-66-28
  • mgr Elżbieta Piłat, starszy technik, tel. 81-445-66-28
    e-mail: elzbieta.pilat@wp.pl

Profesorowie emerytowani