BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Zoopsychologii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska, profesor nadzwyczajny
tel. 81-445-67-57
e-mail: iwona.rucinska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Pozostali pracownicy

  • inż. Małgorzata Pinkos, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-60-70
   e-mail: gildus@wp.pl