foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Katedra Chemii

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
Kierownik: prof. dr hab. Izabella Jackowska, profesor zwyczajny
tel. 81-445-65-30
e-mail: izabella.jackowska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani

  • prof. dr hab. Maria Bubicz, profesor emerytowany
    e-mail: maria.bubicz@gmail.com
  • prof. dr hab. Ewa Makarska, profesor emerytowany
  • prof. dr hab. Maria Mikos-Bielak , profesor emerytowany
    e-mail: m.mikosbielak@upcpoczta.pl
  • prof. dr hab. Irena Perucka, profesor emerytowany / Pracownia Fitochemii