Menu

Aktualności

25.09.2018

 

20.09.2018

 

 

 

Tu realizowany jest projekt:

 

nr POWR.03.05.00-00-Z232/17

 

 

pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

 

 

           Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

 

20.09.2018

 

 

20.09.2018

 

Szanowni Państwo!

 

„Mikro innowacje – makro korzyści” – partnerski projekt Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie projekt w ramach którego rozwijamy i testujemy nowatorskie pomysły z pogranicza obszaru edukacji i zatrudnienia.

Garść aktualności po dłuższej przerwie związanej z zakończeniem naboru do projektu i okresem wakacyjnym:

                          

 

1.   ZAPROSZENIE NA SEMINARIA!

Wszystkich zainteresowanych naszym projektem zapraszamy do uczestnictwa w seminariach, z których pierwsze odbędzie się już 27 września o godz. 16:00). Cały cykl seminariów przygotowany został wspólnie z Fundacją Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży TEATRIKON - organizacją, której działania adresowane są przede wszystkim do młodzieży oraz studentów, posiadającą bogate doświadczenie w realizacji projektów w tym projektów z zakresu innowacji społecznych. W zamyśle seminaria to:

-          okazja do poznania 30 pomysłów na nowatorskie narzędzia, metody, które rozwijamy w ramach naszego projektu

-          możliwość wpływu na ostateczny kształt metod, narzędzi, rozwiązań nad jakimi pracują nasi Innowatorzy,

-          praktyczna wiedza – każde spotkanie koncentruje się na innych zagadnieniach  (metody monitoringu i ewaluacji, zagadnienia zw. z budowaniem grupy, promocją). Szczegółowe informacje i zapisy na pierwsze dwa seminaria: y w załączonej ulotce).

27 wrzesień – https://pomyslnamlodych1.evenea.pl/

4 październik - https://pomyslnamlodych2.evenea.pl/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

2.   PREZENTUJEMY INNOWACJE!

www.lernante.pl to gotowa już strona internetowa opracowana przez panie: Magdalenę Jasińską i Małgorzatę Grad-Grudzińską. Strona to   Wirtualny Przewodnik - narzędzie do wykształcenia warsztatu uczenia się zarówno w trakcie edukacji jak i w pracy zawodowej. Zawartość strony www stanowi praktyczną instrukcję co do tego jak  planować swój własny rozwój i doskonalić się w 10 tematach (takich m.in. jak motywacja, praca w grupie, organizacja) z wykorzystaniem dostępnych  nowoczesnych technologii i narzędzi. Zachęcamy do zapoznania się i przekazania informacji o tym nowatorskim narzędziu wszystkim zainteresowanym rozwijaniem własnych kompetycji!

 

3.   NASI INNOWATORZY

Michał Klepka to jeden z naszych Innowatorów. Pracuje nad powstaniem  gry edukacyjnej MARKETVIEW. Celem gry jest poznawanie trendów gospodarczych i rynku pracy poprzez formę grywalizacji a tym samym przygotowanie młodzieży do rynku pracy i do samodzielnego budowania ścieżki kariery. Gotową grę na pewno Państwu zaprezentujemy…

Pan Michał Klepka realizuje się jednocześnie na wielu polach. Poinformował nas właśnie o wprowadzeniu na rynek swojego autorskiego produktu – marki „Polska w Pudełku”. Szczegóły na stronie https://polandinbox.pl/

 

Z poważaniem

 

Jacek Paprota

Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Koordynator Projektu

19.09.2018

Innowacyjny projekt edukacyjny

17.09.2018
ilustracja20 października można wziąć udział w warsztatach z zarządzania projektem. Warsztaty odbędą się w Warszawie. Dla studentów są bezpłatne.                                                             
31.08.2018
ilustracjaJesteś studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? A może masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! Polska i zagraniczna oferta stypendiów jest ogromna, a programy realizowane przez różnego typu instytucje, skierowane są do bardzo zróżnicowanych grup odbiorców. Fundacja Dobra Sieć od 9 lat aktywnie działa, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi.