Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych


Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60
wydawnictwo@up.lublin.pl

Kierownik
zastępca red. naczelnego

mgr Anna Wypychowska

81 445-67-11 anna.wypychowska@up.lublin.pl
     
Sekretarz
wydawnictwa
mgr Magdalena Marcewicz 81 445-66-60 magdalena.marcewicz@up.lublin.pl
     
Redaktor naczelny Aktualności UP
mgr Monika Jaskowiak
     
     
Redaktor
mgr Ewelina Łukasiak
   
     
Redaktor techniczny
Małgorzata Łucjan
81 445-66-60
 

Specjalista (sprzedaż i promocja)

mgr inż. Anna Demetraki-Paleolog  
     
St. technik        mgr Agnieszka Litwińczuk   81 445-67-61 agnieszka.litwinczuk@up.lublin.pl
     
Operator składu komputerowego Małgorzata Grzesiak tel. 81 445 67 61, gosiagrzesiak@o2.pl
     
Komitet Redakcyjny
   
Redaktor naczelny/Przewodniczący
     
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Członkowie:
prof. dr hab. Romuald Doliński
Wydz. Agrobioinżynierii

81 445-69-20

   
prof. dr hab. Franciszek Kluza
Wydz. Inżynierii Produkcji
   
prof. dr hab. Irena Perucka
Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii
   
dr hab. Bożena Denisow
Wydz. Ogrodnictwa i Archit. Krajobrazu
   
prof. dr hab. Bogdan Szostak
Wydz. Nauk Rolniczych w Zamościu
   
prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt

81 445-69-74
leszek.tymczyna@up.lublin.pl

   
mgr Anna Wypychowska
WUP, zastępca redaktora naczelnego

81 445-67-11
anna.wypychowska@up.lublin.pl

 
 

REDAKCJE

 
Rozpraw Naukowych UP
     
Przewodnicząca Rady Programowej
prof. dr hab. Anna Stachurska 81 445-60-72
anna.stachurska@up.lublin.pl
     
 
     
Agronomy Science prof. dr hab.
Barbara Kołodziej
81 445-66-79
agronomy.science@up.lublin.pl
     
Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy

dr hab. Mariusz Florek, prof. UP 

81 445-66-21
animal.science@up.lublin.pl
     
Annales Horticulturae
dr hab. Robert Gruszecki
81 524-71-14
annales.horticulturae@up.lublin.pl
     
Annales UMCS Sekcja DD
Medicina Veterinaria
prof. dr hab. Krzysztof Kostro 81 445-62-01
kkostro@wp.pl
     
 
 
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
     
członek
Rady Programowej
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
81 445-69-00
krzysztof.szkucik@up.lublin.pl
     
Seria
Agricultural
Engineering
prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza 81 461-06-91
franciszek.kluza@up.lublin.pl
     
Seria
Horticulture
dr hab. Andrzej Sałata 81 524-71-14
andrzej.sałata@up.lublin.pl
     
 
 
Acta Scientiarum Polonorum
   
członek
Rady Programowej
prof. dr hab. Krzysztof
Szkucik
81 445-69-00
krzysztof.szkucik@up.lublin.pl
     

Seria
Hortorum Cultus

prof. Renata Nurzyńska-Wierdak 81 534-71-15
renata.nurzynska@up.lublin.pl
   
Seria
Technica Agraria
prof. dr hab. inż. Franciszek Kluza 81 461-06-91
franciszek.kluza@up.lublin.pl
     
 
Aktualności UP
     
Redaktor naczelny Aktualności UP mgr Monika Jaskowiak 81 445-68-05
monika.jaskowiak@up.lublin.pl