Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Cytowania i indeks-H

« wstecz

Indeks Hirscha (h-index) jest jednym z parametrów stosowanych do oceny jakości dorobku naukowego.

Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Współczynnik h (ang. index h, h-​index, Hirsch index, Hirsch number) dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ≥ h razy. Np. współczynnik h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost współczynnika h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk.

Źródło: www.mini.pw.edu.pl/~dryzek

 

h-index = n oznacza, że n publikacji naukowych danego autora uzyskało liczbę cytowań równą lub większą od n.
Wartość h-index i liczbę cytowań można określić korzystając z bazy Web of Science. Instrukcja wyszukiwania.


Jeżeli w bazie Web of Science zauważą Państwo błędy przy swoim nazwisku, afiliacji lub danych bibliograficznych pracy, można to zgłosić do Thomson Reuters poprzez formularz.

h-index możemy wyliczyć także, używając:
1. bazy Scopus - instrukcja wyszukiwania.
2. programu „Publish or Perish” dla publikacji cytowanych w Google Scholar - instrukcja korzystania z programu opracowana przez E. Kulczyckiego.