Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych

20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 58
tel. 81-524-71-09
e-mail: katedra.warzywnictwa@up.lublin.pl
Kierownik: prof.dr hab. Halina Buczkowska, profesor nadzwyczajny
tel. 81-524-71-16
e-mail: halina.buczkowska@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  Wykładowcy

  • dr Rafał Papliński, starszy wykładowca, tel. 81-524-71-11,81-524-71-51
   e-mail: rafal.paplinski@up.lublin.pl / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich

  Pozostali pracownicy

  • dr Barbara Mysiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-461-00-61 w.246
   e-mail: barbara.mysiak@up.lublin.pl / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
  • Grażyna Nowoświatłowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-18
   e-mail: grazyna.nowoswiatlowska@up.lublin.pl
  • mgr inż. Anna Orzechowska, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-09, 81-524-71-60
   e-mail: anna.orzechowska@up.lublin.pl
  • mgr inż. Klaudia Świca, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-71-51, 81-524-71-17 / Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich
  • Jerzy Zioło, pracownik gospodarczy, tel. 81-461-00-61 w.246

  Profesorowie emerytowani

  • prof.dr hab. Jan Dyduch, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09
  • prof.dr hab. Marian Kossowski, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09
  • prof.dr hab. Maria Tendaj, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09
  • prof. dr hab. Tadeusz Wolski, profesor emerytowany, tel. 81-524-71-09