Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Publikacje dydaktyczne

Nowości

 

Świnie gołębskie – puławskie. 90 lat hodowli (1926–2016)

pod redakcją Marka Babicza, 2016, ISBN 978-83-7259-246-0, ss. 139

Świnie gołębskie - puławskie
   

Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

pod redakcją Eugenii Czernyszewicz, 2016, ISBN 978-83-7259-245-3, ss. 228

Gospodarowanie w ogrodnictwie

 

 

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2016, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 198
Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
   

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.)
na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych
„Puławy” S.A.

pod redakcją Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-241-5, ss. 160

Zobacz więcej
   
Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki

Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 150
Zobacz więcej
   
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych
pod red. K. Kostro i Z. Glińskiego, 2015, ISBN 978-83-7259-230-9, ss. 478
Zobacz więcej

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater, wyd. III zmienione i rozszerzone, 2015, ISBN 978-83-7259-234-7, ss. 206

Zobacz więcej

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia

Izabela Kuna-Broniowska, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, wyd. I, 2015, ss. 254

Zobacz więcej
   

Wznowienia

 
Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń
S. Jezierska-Tys, M. Frąc, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2009
Mikrobiologia rolnicza
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
K. Gostkowska, A. Szwed, H. Iglik, wyd. VI, 2009
Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
Zarys osteologii zwierząt domowych
W. Lutnicki, wyd. X, 2014
Zarys osteologii zwierząt domowych
   

Inne

 
Finanse i uproszczona księgowość w przedsiębiorstwach turystycznych

Anna K. Mazurek-Kusiak, wyd. I, 2014, ss. 148
Zobacz więcej
Uprawa roli i roślin z elementami herbologii
M. Błażewicz-Woźniak, T. Kęsik, M. Konopiński, wyd. I, 2014, ss. 303
Zobacz więcej
Technika cieplna. Wybrane zagadnienia
pod redakcją Dariusza Dzikiego, wyd. I, 2014, ss. 109
Technika cieplna
Hodowla i chów świń
pod redakcją Marka Babicza, wyd. I, 2014, ss. 296
Hodowla i chów świń
Zbiór zadań i pytań z genetyki
pod red. Grażyny Jeżewskiej-Witkowskiej; autorzy: G. Jeżewska-Witkowska, M. Lorkiewicz, J. Tarkowski, M. Gryzińska, M. Piech, I. Rucińska-Rozempolska, B. Ślaska, wyd. I, 2014, ss. 168
Zbiór zadań z genetyki

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2014, ISBN 978-83-7259-229-3, ss. 89

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2013, ISBN 978-83-7259-216-3, ss. 333
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz

redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2014, ISBN 987-83-7259-223-1, ss. 208

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
Łukasz Adaszek, Jerzy Ziętek, Beata Dzięgiel, Stanisław Winiarczyk, wyd. I, 2013, ss. 70
Wirusologia. Przewodnik do ćwiczeń
Agrobiotechnologia
pod redakcją Krzysztofa Kowalczyka, wyd. I, 2013, ss. 222
Agrobiotechnologia
System zarządzania jakością w organizacji. Funkcjonowanie, doskonalenie, dokumentowanie
Eugenia Czernyszewicz, wyd. I, 2013, ss. 177
System zarządzania jakością w organizacji
Aerobiologia
pod red. E. Weryszko-Chmielewskiej, wyd. I, 2007
 
Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych
pod red. B . Sawickiej, wyd. I, 2001
 
Angielsko-polski, polsko-angielski słownik statystyki
matematycznej i teorii eksperymentu

W. Oktaba, J. Mielniczuk, U. Bronowicka -Miel niczuk, wyd. I, 2004
 
Białka ostrej fazy u zwierząt
pod red. K . Kostro i Z. Glińskiego, wyd. I, 2003
 
Chemia ogólna i biochemia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń
M. Kankofer, J. Wierciński, wyd. I, 2008
 
Chemia ogólna w zadaniach
M. Bojanowska, R. Czeczko, P. Muszyński, A. Skrzypek, wyd. I, 2007
 
Chemia organiczna
J. Piotrowski, I. Jackowska, wyd.  II, 2011, ss. 320
 
Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne
pod red. T. Filipka, wyd . I, 2006
 
Choroby kolkowe koni. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zachowawcze
E. Madej, T. Riha, K. Lutnicki, wyd. I, 2011
 
Choroby zakaźne i parazytozy trzody chlewnej
K. Kostro, Z. F. Gliński, E.G. Grela, Z. Grądzki, A. Kopczewski
wyd. I, 2008
 
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna
pod red. Z. Glińskiego, wyd. II, 2002
 
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice
pod red. Z. Glińskiego, wyd. I, 2000
 
Choroby zakaźne zwierząt. Cz. III. Choroby trzody chlewnej
z elementami zoonoz

Z. Gliński, K. Kostro, wyd. I, 2004
 
Ćwiczenia z fizjologii roślin dla studentów akademii rolniczych
Z.K. Blamowski, E. Borowski, wyd. III uzupełnione, 2006
 
Ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów wydziałów rolniczych
Praca zbiorowa pod red. R. Turskiego, wyd. V, 2008
 
Diagnostyka i zwalczanie inwazji pasożytów u zwierząt
J. L. Gundłach, A. B. Sadzikowski, wyd. V, 2005
 
Energetyka rolnictwa - wybrane zagadnienia
K.A. Dreszer, I.J. Niedziółka, wyd. I, 2002
 
Epidemiologia weterynaryjna
Z. Gliński, K. Kostro, J. Furmaga, wyd. I, 2002
 
Grafika inżynierska w ochronie środowiska, architekturze krajobrazu i planowaniu przestrzennym. Tom I
Sz. Chmielewski, T.J. Chmielewski, A. Mazur, wyd. I; 2009
 
Higiena środowiska zwierząt hodowlanych
L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska, wyd. I, 2002
 
Identyfikacja koni
A. Stachurska, wyd. I, 2002
 
Język angielski. Teksty dla studentów medycyny weterynaryjnej
A. Matuszak-Król, J. Król, wyd. I, 2003
 
Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Z. Siarkowski, A. Marczuk, wyd. I, 2002
 
omputerowy zapis konstrukcji 2D i 3D w systemie AutoCad - nakład wyczerpany
Z. Krzysiak, wyd. I, 2010
 
Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych
pod redakcją Aleksandry Badory, wyd. I, 2012, ss. 272
 
Maszyny do formowania bel cylindrycznych
Janusz Nowak, wyd. I, 2013, ss. 155
 
Maszyny rolnicze - nakład wyczerpany
K. Dreszer i in., wyd. II, 2003
 
Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych
pod redakcją Zygmunta Litwińczuka, wyd. I, 2011, ss. 246
 
Mikozy i mikotoksykozy zwierząt
pod red. Z. Glińskiego, K. Kostro, M. Gajęckiego
wyd. I, 2011, ss. 296
 
Motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska
J. Merkisz, W. Piekarski, T. Słowik, 2006
 
Mykologia przemysłowa
pod redakcją J. Kalbarczyka; autorzy: J. Kalbarczyk, K. Grzywnowicz, J. Szumigaj-Tarnowska, I. Kot, wyd. I, 2012, ss. 200
 
Nawożenie roślin ogrodniczych
J. Nurzyński, wyd. II, 2008
 
Odmianoznawstwo jabłoni
Tomasz Lipa, Irena Szot, wyd. I, 2012, ss. 108 + 52 fot
 
Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia
E. J. Bielińska, B. Futa, wyd. I, 2008
 
Ogólna uprawa roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń
pod red. M. Wesołowskiego, wyd. I, 2007
 
Paszoznawstwo
A. Lipiec, R.K. Pisarski, wyd. I, 2010
 
Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt
Bogdan Szostak, wyd. III, poprawione, 2007
 
Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów - nakład wyczerpany
pod red. T. Filipka, wyd. II, 2003
 
Podstawy produkcji roślinnej
M. Wesołowski, A. Woźniak, wyd. I, 2006
 
Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych - nakład wyczerpany
B. Achremowicz, M. Wesołowska-Janczarek, wyd. I, 2000
 
Przewodnik do ćwiczeń z chemii - nakład wyczerpany. Planowane kolejne wydanie
M. Mikos-Bielak, J. Piotrowski, Z. Warda, wyd. IV, poprawione i uzupełnione, 2008
 
Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej
pod red. J. Stachowicz, wyd. III, popr. i uzup., 2010
 
Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności
pod red. B. Baraniak, wyd. II, 2006
 
Przewodnik do ćwiczeń z fizyki
Stanisław Pietruszewski, Tomasz Kurzyp, Krzysztof Kornarzyński, Wyd. I; 2010
 
Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej
K. Kowalczyk, wyd. I, 2006
 
Przewodnik do ćwiczeń z nawożenia roślin ogrodniczych
Z. M. Michałojć, J. Nurzyński, wyd. I, 2006
 
Rośliny energetyczne
pod red. B. Kościka, wyd. II, 2003
 
Schorzenia przemiany węglowodanowo-tłuszczowej u przeżuwaczy
J. Filar, wyd. III, 2004
 
Sorbenty
A. Badora, wyd. I, 2011
 
Statystyka matematyczna. Wykłady i ćwiczenia dla studentów kierunków technicznych uczelni rolniczych
Z . Hanusz, J. Tarasińska, wyd. I, 2006
 
Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny
Janusz Laskowski, wyd. I, 2010
 
Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita Rusby). Uprawa i wykorzystanie
H. Borkowska, B. Styk, wyd. II poprawione i uzupełnione, 2006
 
Teksty rosyjskie i ćwiczenia dla studentów kierunku ochrona środowiska
W. Roszczenko, M. Wójcik, wyd. III, 2004
 
Tłokowe silniki spalinowe - nakład wyczerpany
J. Wasilewski, E. Krasowski, wyd. I, 2007
 
Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie
Eugenia Czernyszewicz, wyd. I, 2011
 
Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
Mariola Andrejko, Ewa Czarniecka-Skubina, Dariusz Andrejko, Franciszek Kluza, Kazimierz Zawiślak, Andrzej Głuszak, Mariusz Pacek, wyd. I, 2012, ss. 131
 
Zanieczyszczenia żywności
D. Andrejko, M. Andrejko, wyd. I, 2009
 
Zarys gleboznawstwa - nakład wyczerpany
R. Turski, A. Słowińska-Jurkiewicz, J . Hetman, wyd. IV, 1999
 
Zbiór zadań z matematyki dla studentów uczelni rolniczych
E. Osypiuk, I. Pisarek, wyd. II; 2007