Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych
pod red. B . Sawickiej
wyd. I, 2001
cena 53,-

Zobacz więcej

Podręcznik dla studentów agronomii oraz technologi i żywności i żywieni a człowieka. Zawiera m . in . charakterystykę rynku ważniejszych gatunków roślin uprawnych w Polsce i UE , elementy agrotechniki ogólnej i nasiennej, technologię uprawy niektórych roślin rolniczych pod osłonami, elementy agrotechniki roślin alternatywnych, uprawę nowych roślin pastewnych i konsumpcyjnych.