Angielsko-polski, polsko-angielski słownik statystyki matematycznej i teorii eksperymentu
W. Oktaba, J. Mielniczuk, U. Bronowicka -Miel niczuk
wyd. I, 2004
cena 77,-

Zobacz więcej

Słownik przeznaczony dla osób, które w pracy naukowo-badawczej stosują nowoczesne metody statystyczne do opracowania danych empirycznych oraz studiują teorię statystyki matematycznej i teorię eksperymentu. Do słownika włączono szereg terminów z zakresu analizy kombinatorycznej, algebry liniowej, analizy matematycznej.