Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

pod redakcją Eugenii Czernyszewicz, 2016, ISBN 978-83-7259-245-3, ss. 228, cena 35,-

Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

W publikacji przedstawiono potencjał i uwarunkowania rozwoju ogrodnictwa oraz tendencje rozwojowe jego poszczególnych działów w Polsce i Unii Europejskiej. Przeanalizowano czynniki produkcji w ogrodnictwie - ziemię, czynnik ludzki, kapitał i przedsiębiorczość - a także wybrane aspekty ekonomiki produkcji ogrodniczej i zarządzania. Omówiono m.in. tak-sacje rolnicze, rachunek kosztów, efektywność gospodarowania w ogrodnictwie oraz ryzyko w działalności gospodarczej.