Świnie gołębskie - puławskie. 90 lat hodowli (1926-2016)
pod redakcją Marka Babicza, 2016, ISBN 978-83-7259-246-0, ss. 139, cena 29,-

Świnie gołębskie - puławskie. 90 lat hodowli (1926-2016)

Publikacja powstała w 90. rocznicę zainicjowania prac hodowlanych w populacji świń gołębskich - puławskich, które do dzisiaj utrzymywane są przede wszystkim w gospodarstwach rodzinnych o wieloletnich tradycjach. Rasa puławska, od początku swojego istnienia związana z Lubelszczyzną, stanowi przykład metodycznych działań ukierunkowanych na rozwój krajowego rolnictwa. Opracowanie zawiera zarówno historię powstania tej najstarszej polskiej rasy świń, jak i informacje o jej wartości użytkowej oraz specyfice genetycznej.