Aerobiologia
pod red. Elżbiety Weryszko-Chmielewskiej
wyd. I, 2007, cena 65,-

Zobacz więcej

W niniejszym opracowanie przedstawiono historię i zakres badań oraz metody stosowane w aerobiologii. Zaprezentowano również organizację aerobiologicznych badań w sieci europejskiej, koordynującej działanie jednostek naukowych. Zamieszczono także podstawowe dane dotyczące głównych składników aeroplanktonu: ziaren pyłku i zarodników grzybów. Scharakteryzowano wybrane taksony roślin, które w warunkach Polski i środkowej Europy są najczęstszą przyczyną polinoz oraz występujące w ich pyłku alergeny. Przedstawiono sposób opracowania i prezentacji wyników badań aerobiologicznych oraz ich zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny. Omówiono metody i cele sporządzania prognoz aerobiologicznych i kalendarzy pyłkowych. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni, którzy w programie studiów mają uwzględniony przedmiot o tej nazwie. Może stanowić również źródło informacji dla młodszych pracowników naukowych uniwersytetów i akademii medycznych oraz lekarzy alergologów.