Choroby zakaźne zwierząt. Cz. I. Epizootiologia ogólna
pod red. Z. Glińskiego
wyd. II, 2002
cena 22,-

Zobacz więcej

Niniejsza książka przeznaczona jest dla studentów V i VI roku wydziałów medycyny weterynaryjnej dla dyscypliny dydaktycznej "choroby zakaźne zwierząt". Będzie też ona pomocna lekarzom weterynarii w ich pracy zawodowej.