Choroby zakaźne zwierząt. Cz. II. Grzybice
pod red. Z. Glińskiego
wyd. I, 2000
cena 23,-

Zobacz więcej

Opracowanie obejmuje zagadnienia związane z etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i terapią grzybic zwierząt domowych i zwierząt towarzyszących człowiekowi. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki zwiększające podatność na grzybice, zwłaszcza charakter i nasilenie odporności oraz profilaktykę specyficzną i niespecyficzną. Omawiając poszczególne jednostki chorobowe, podkreślono możliwość transmisji dermatofitów na człowieka.