Choroby zakaźne zwierząt. Cz. III. Choroby trzody chlewnej z elementami zoonoz
Z. Gliński, K. Kostro
wyd. I, 2004
cena 45,-

Zobacz więcej

Opracowanie obejmuje zagadnienia ogólne związane z odpornością trzody, metody profilaktyki, ustawodawstwo dotyczące rozpoznawania i zwalczania chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania oraz chorób podlegających rejestracji, zalecenia OIE i dyrektywy UE. Część szczegółowa obejmuje etiologię, występowanie, patogenezę, objawy kliniczne, rozpoznawanie i postępowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych.