Ćwiczenia z fizjologii roślin dla studentów akademii rolniczych
Z.K. Blamowski, E. Borowski
wyd. III uzupełnione, 2006
cena 10,-

Zobacz więcej

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów wydziałów ogrodniczych i rolniczych, a także techniki rolniczej i ochrony środowiska, w których programie znajdują się przedmioty zawierające wybrane zagadnienia z fizjologii roślin. Może stanowić duże ułatwienie dla wszystkich studentów odbywających zajęcia laboratoryjne i pozwoli im na pełne poznanie procesów fizjologicznych i zrozumienie ich wzajemnych powiązań w organizmie roślinnym.