Epidemiologia weterynaryjna
Z. Gliński, K. Kostro, J. Furmaga
wyd. I, 2002
cena 32,-

Zobacz więcej

Książka uwzględnia nie tylko aktualny stan wiedzy, ale też wymogi zawarte w ustawie "O zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej" z dnia 24 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami oraz zalecenia zawarte w oficjalnych dokumentach Międzynarodowego Biura ds. Epizoocji (OIE) dotyczących chorób znajdujących się na liście A i B.