Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki
Katarzyna Domańska, Agnieszka Komor, Artur Krukowski, Anna Nowak
wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-237-8, ss. 150, cena 39,-

Zobacz więcej

W opracowaniu omówiono regionalne zróżnicowanie potencjału i poziomu rozwoju trzech sektorów będących podstawowymi ogniwami łańcucha żywnościowego - rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz handlu żywnością. Podjęta tematyka łączy się z koncepcją rozwoju biogospodarki, ukierunkowaną na unowocześnianie gospodarki żywnościowej.