Ćwiczenia z gleboznawstwa dla studentów wydziałów rolniczych
Praca zbiorowa pod red. R. Turskiego
wyd. V, 2008
cena 15,-

Zobacz więcej

Podręcznik ma pomóc studentowi zrozumieć jedność mineralnego tworzywa gleby i litosfery, jej wpływ na procesy glebotwórcze i rolę gleby jako potencjalnego spichlerza składników pokarmowych roślin. Autorzy wyeksponowali metodykę przydatną do analizy gleb w polu, a także zamieścili opis przykładowej trasy ćwiczeń terenowych.