Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich
Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2014, ISBN 978-83-7259-229-3, ss. 89, cena 35,-

Gospodarowanie energią, surowcami i materiałami w logistyce produkcji zakładów piwowarskich

W publikacji autorzy scharakteryzowali różne linie rozlewu piwa i ich eksploatację. Skupili się na tych etapach procesu produkcyjnego, w których powstaje najwięcej strat energii, surowców i materiałów. Przeanalizowali zużycie energii elektrycznej oraz cieplnej w ocenie energochłonności i wielkości produkcji, a także wytwarzanie ścieków i materiały produkcyjne.