Higiena środowiska zwierząt hodowlanych
L. Tymczyna, A. Chmielowiec-Korzeniowska
wyd. I, 2003
cena 40,-

Zobacz więcej

Podręcznik ten stanowi zbiór najistotniejszych informacji o zanieczyszczeniach gleby, wody i po wietrza, a także kompendium wiedzy na temat wpływu intensywnego chowu zwierząt hodowlanych na stan środowiska naturalnego. Omówione są tu również wybrane substancje toksyczne, powstające lub stosowane w różnych działach rolnictwa.