Jakość surowców pochodzenia zwierzęcego, seria "Środowisko - Zwierzę - Produkt"
pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-263-7, ss. 130, cena 29,-

Zobacz więcej

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-263-7, ss. 130, cena 29,-
Monografia zawiera materiały, które mogą być przydatne w pracy osobom zajmującym się surowcami pochodzenia zwierzęcego oraz chowem i hodowlą zwierząt - ułatwią zwłaszcza zarządzanie w tych działach produkcji.
W pracy zamieszczono m.in. informacje o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz sposobach i możliwościach ich modyfikowania. Czytelnik znajdzie także wiadomości na temat żywności ekologicznej, ras lokalnych i produktów regionalnych.