Język angielski. Teksty dla studentów medycyny weterynaryjnej
A. Matuszak-Król, J. Król
wyd. I, 2003
cena 27,-

Zobacz więcej

Podręcznik powstał z myślą o studentach weterynarii, którzy chcieliby lepiej poznać angielskie słownictwo medyczne. Dokonując wyboru i adaptacji oryginalnych tekstów weterynaryjnych, kierowano się zasadą przedstawiania możliwie jak najszerszej tematyki przedmiotowej i słownictwa z różnych działów medycyny weterynaryjnej.