Komputerowe systemy doradztwa w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Z. Siarkowski, A. Marczuk
wyd. I, 2002
cena 31,-

Zobacz więcej

Autorzy przedstawiają podstawy projektowania systemów doradztwa, zasady tworzenia baz danych, komputerowy system doradztwa w produkcji roślinnej, optymalizację procesów produkcyjnych w chowie bydła, opracowywanie typoszeregów maszyn rolniczych, problemy transportu rolniczego, operatywne planowanie prac transportowych.