Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych
pod redakcją Aleksandry Badory
wyd. I, 2012
ss. 272, cena 68,-

Zobacz więcej

W książce omówiono aspekty środowiskowe i jakościowe, które wpływają na kształtowanie sięplonów surowców o określonej wartości odżywczej i energetycznej. Wskazano źródła substancjiobcych w podstawowych surowcach i wybranych produktach białkowych, tłuszczowych iwęglowodanowych, a także w niektórych używkach. Przedstawiono również najważniejsze metodyoceny wybranych wskaźników jakości, mające zastosowanie w kontroli i standaryzacji surowcówroślinnych.