Metody oceny towaroznawczej surowców i produktów zwierzęcych
pod redakcją Zygmunta Litwińczuka
wyd. I, 2011
ss. 246, cena 45,-

Zobacz więcej

W książce przedstawiono zasady i normy służące ocenie towaroznawczej surowców i produktów pochodzących od zwierząt gospodarskich, a także ryb i pszczół, począwszy od mleka, a na wełnie i pierzu kończąc. Omówiono metody oceny i klasyfikacji surowców oraz wytwarzanych z nich produktów, a w większości przypadków również szczegółowe zasady postępowania przy oznaczaniu poszczególnych wskaźników ujętych w odpowiednich normach przedmiotowych.
Książka jest przeznaczona dla studentów takich kierunków studiów, jak towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności oraz zootechnika.