Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych

Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa, wyd. I, 2017, ISBN 978-83-7259-250-7, ss. 177, cena 34,-

Zobacz więcej

Monografia zawiera charakterystykę mało znanych gatunków owocowych z rodziny różowatych, sposoby ich uprawy, ewentualne zagrożenia w czasie prowadzenia sadu czy plantacji, a także korzyści wynikające z zakładania tego typu nasadzeń. Autorzy kompleksowo przedstawili zastosowanie owoców różowatych w przetwórstwie spożywczym oraz gospodarstwie domowym. Opisali również walory ozdobne omawianych gatunków, a także udokumentowali ich właściwości odżywcze i lecznicze.