Maszyny rolnicze
K. Dreszer i in.
wyd. II, 2003
cena 36,-

Zobacz więcej

Podręcznik składa się z 16 rozdziałów omawiających poszczególne grupy maszyn: do uprawy podstawowej, nawożenia, siewu i sadzenia, upraw międzyrzędowych, ochrony, zbioru zielonek i ich zakiszania, zbioru zbóż i obrabiania nasion, zbioru ziemniaków, przygotowywania i zadawania pasz, doju, transportu wewnętrznego, zaopatrzenia w wodę. Autorom udało się w syntetyczny i wyczerpujący sposób omówić budowę, regulację i zasady użytkowania maszyn w poszczególnych grupach.