Maszyny do formowania bel cylindrycznych
Janusz Nowak
wyd. I, 2013, ss. 155, cena 76,-    

Maszyny do formowania bel cylindrycznych

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla słuchaczy szkół wyższych kształcących się w dziedzinie technika rolnicza. Mogą z niej korzystać również nauczyciele szkół rolniczych różnego stopnia, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego oraz jednostek handlowych i usługowych związanych z rolnictwem.