Mikozy i mikotoksykozy zwierząt
pod red. Z. Glińskiego, K. Kostro, M. Gajęckiego
wyd. I, 2011
ss. 296, cena 65,-

Zobacz więcej

Oprócz zagadnień dotyczących etiologii, diagnostyki i terapii przedstawiono nowe osiągnięcia w zakresie profilaktyki swoistej i nieswoistej w grzybicach bydła, koni, świń, psów i kotów, a także zwierząt futerkowych. Uwzględniono dodatkowo problemy związane z grzybicami drobiu, ryb, pszczół i jedwabników oraz zwierząt laboratoryjnych. Osobną część książki poświęcono mikotoksykozom zwierząt, które stanowią istotne zagrożenie dla zwierząt i zdrowia publicznego. Szczególną uwagę zwrócono na zoonotyczne grzyby oraz na możliwość transmisji grzybic ze zwierząt na człowieka.