Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń
S. Jezierska-Tys, M. Frąc,
wyd. II poprawione i uzupełnione, 2009
cena 22,-

Zobacz więcej

Mikrobiologia zajmuje się budową i fizjologią drobnoustrojów, warunkami ich rozwoju oraz metodami ich badań i hodowli, a także praktycznym wykorzystanie działalności mikroorganizmów . W niniejszym opracowaniu zwrócono uwagę głównie na bakterie i grzyby, ich budowę morfologiczną i anatomiczną, funkcje życiowe oraz znaczenie w środowisku, a także praktyczne wykorzystanie w różnych dziedzinach gospodarki.