Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii
K. Gostkowska, A. Szwed, H. Iglik
wyd. VI, 2009
cena 7,-

Zobacz więcej

Część teoretyczna każdego zaproponowanego ćwiczenia służy zrozumieniu istoty jego tematu i poprawnej interpretacji wyników obserwacji. Wprowadzenie teoretyczne i pytania kontrolne ułatwią przygotowanie do semestralnego zaliczania ćwiczeń.