Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych "Puławy" S.A.
pod redakcją Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej wyd. I, 2015, ISBN 978-83-7259-241-5, ss. 160, cena 25,-
Zobacz więcej

W monografii przedstawiono badania dotyczące ilościowo-jakościowej oceny 11-letnich młodników sosny zwyczajnej na wydmach o zdegradowanych glebach poleśnych przy Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. Badano przeżywalność, formy morfologiczne, grubość i przyrost grubości, wysokość i przyrost wysokości, produkcyjność i strukturę biomasy, a także właściwości chemiczne biomasy. Analizą objęto również stosunki florystyczne młodników oraz właściwości środowiska glebowego.