Monitorowanie zagrożeń, seria "Środowisko - Zwierzę - Produkt"

pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-262-0, ss. 84, cena 23,-

Zobacz więcej

Monografia zawiera materiały, których znajomość pozwoli osobom zajmującym się bezpieczeństwem i higieną pracy w rolnictwie, a także ochroną środowiska lepiej wykonywać powierzone zadania oraz ułatwi identyfikowanie i monitorowanie zagrożeń w tych dziedzinach.
W pracy zamieszczono m.in. informacje o zagrożeniach związanych z produkcją zwierzęcą, zagospodarowaniem azbestu, problemach związanych z dezynfekcją i dekontaminacją czy stosowaniem olejków eterycznych.