Nawożenie roślin ogrodniczych
J. Nurzyński
wyd. I, 2003
cena 23,-

Zobacz więcej

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące pobierania składników pokarmowych z gleby, z podłoży w uprawach pod osłonami, a także przez części nadziemne roślin. Scharakteryzowano metody określania potrzeb nawozowych roślin oraz obecnie stosowane nawozy naturalne, organiczne i mineralne. Podano zasady nawożenia roślin warzywnych, ozdobnych i sadowniczych.