Ochrona środowiska przyrodniczego. Wybrane zagadnienia
Elżbieta Jolanta Bielińska, Barbara Futa
wyd. I, 2008
cena 18,-

Zobacz więcej

Podręcznikt prezentuje najważniejsze zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego. Dużo miejsca poświęcono w nim biologicznym podstawom ochrony przyrody, m.in. problemowi zachowania różnorodności biotycznej, a także sposobom oceny stanu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zawiera również informacje dotyczące projektowania eksperymentu oraz przygotowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.
Podręcznik jest adresowany do studentów Wydziału Ogrodniczego i Wydziału Agrobioinżynierii.