Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła
redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2013, ISBN 978-83-7259-216-3, ss. 333, cena 48,-

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. I. Choroby zakaźne bydła

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów i lekarzy weterynarii oraz pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Obejmuje zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem chorób zakaźnych bydła. Uwzględnia najnowsze poglądy dotyczące chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, obowiązujące metody diagnostyczne oraz przepisy prawne.