Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych
pod red. K. Kostro i Z. Glińskiego, 2015
ISBN 978-83-7259-230-9
ss. 478
cena 58,-

Zobacz więcej

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów i lekarzy weterynarii oraz pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Obejmuje zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt futerkowych. Uwzględnia najnowsze poglądy dotyczące chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, obowiązujące metody diagnostyczne oraz przepisy prawne.