Choroby zakaźne i parazytozy trzody chlewnej.
Podstawy żywienia, odporność, patologia, terapia, zoonozy

K. Kostro, Z. F. Gliński, E.G. Grela, Z. Grądzki, A. Kopczewski
wyd. I, 2008
cena 64,-

Zobacz więcej

W podręczniku przedstawiono najważniejsze problemy związane z profilaktyką, rozpoznawaniem i zwalczaniem wybranych chorób zakaźnych i pasożytniczych trzody chlewnej. Obejmuje on zagadnienia ogólne związane z żywieniem, odpornością i jej stymulowaniem w chowie trzody, metody profilaktyki, ustawodawstwo dotyczące rozpoznawania i zwalczania chorób podlegających obowiązkowi zwalczania i chorób podlegających rejestracji, zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i dyrektywy UE. Część szczegółowa obejmuje etiologię, występowanie, patogenezę, objawy kliniczne, rozpoznawanie i postępowanie w poszczególnych jednostkach chorobowych. W podręczniku omówiono także wpływ czynników zoonotycznych na organizm człowieka.