Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt
Bogdan Szostak
wyd. III, poprawione, 2007
cena 21,-

Zobacz więcej

Podręcznik jest adresowany do studentów wydziałów rolniczych i zawiera najważniejsze informacje z anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich. Szerzej zostały omówione te struktury anatomiczne i procesy fizjologiczne, na które większy wpływ mogą mieć specjaliści i hodowcy zwierząt, czyli układ pokarmowy i trawienie, układ płciowy i rozród, gruczoły mlekowe i laktacja. Dodatkowo wprowadzono takie zagadnienia, jak fizjologia stresu i zachowanie się zwierząt, ponieważ są to procesy powiązane z funkcjonowaniem układu nerwowego i hormonalnego, wynikające z konieczności dostosowania się zwierząt do środowiska