Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii genetycznej
K. Kowalczyk
wyd. I, 2006
cena 14,-

Zobacz więcej

Przewodnik przeznaczony jest dla studentów biotechnologii oraz innych kierunków i specjalności studiów z zakresu rolnictwa i biologii, którzy powinni poznać techniki klonowania genów i manipulowania nimi. Dobre zrozumienie zagadnień omawianych w tym opracowaniu oraz umiejętne wykonywanie ćwiczeń praktycznych wymaga podstawowej znajomości zagadnień z biochemii i biologii molekularnej.