Przewodnik do ćwiczeń z chemii żywności
pod red. B. Baraniak
wyd. II, 2006
cena 25,-

Zobacz więcej

Niniejszy przewodnik przeznaczony jest dla studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Zawiera on opis badań podstawowych składników żywności przy zastosowaniu klasycznych i instrumentalnych metod analizy ilościowej. Opisy ćwiczeń poprzedzone są częścią teoretyczną, obejmującą krótką charakterystykę i znaczenie poszczególnych grup związków chemicznych. książka ta powinna służyć studentom jako pomoc w przygotowaniu się do ćwiczeń laboratoryjnych.