Przewodnik do ćwiczeń z chemii organicznej
pod red. J. Stachowicz
wyd. III, popr. i uzup., 2010
ISBN 978-83-7259-194-4
ss. 204, cena 20,-

Zobacz więcej


Dwa poprzednie wydania skryptu ukazały się pod redakcją nieżyjącego już Ryszarda Gąszczyka. W obecnym wydaniu jest dodany rozdział z zadaniami z różnych działów chemii organicznej. Skrypt zawiera wiadomości niezbędne do wykonywania ćwiczeń przez studentów pierwszego roku wszystkich kierunków studiów Uniwersytetu Przyrodniczego.